Init.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen.

Tjänster

Init är det innovativa IT-konsultbolaget som verkar inom systemutveckling och infrastruktur. Vi har de experter som behövs för ett framgångsrikt projekt. Vi hanterar hela utvecklingskedjan med kravhantering, arkitektur, systemdesign, implementering och test. Init har även konsulter för projektledning och verksamhetsutveckling. Init kan erbjuda både experttjänster och kompletta projektåtaganden.

Vi är heltäckande inom området infrastruktur. Vi levererar lösningar och konsulter både till mindre, medelstora och stora företag. Detta innebär att vi kan stötta våra kunder med enstaka experter inom exempelvis IT-arkitektur, databaser och IT-management, eller leverera ett helt projekt som att t.ex. designa och bygga en ny serverhall.

Våra kunders miljöer är ofta verksamhetskritiska och har höga krav på tillgänglighet, upptid, säkerhet och redundans. För tillfället har vi mycket fokus på lösningar för kostnadsbesparingar, effektiva processer samt öppen källkod.

Vi är koncentrerade på drift- och utvecklings-miljöer baserade på Linux/Unix. Vi gör design av nya miljöer och vi bygger vidare på och förbättrar befintliga.

Init har lång erfarenhet av att ta fram komplexa system som är verksamhetskritiska. Att bygga säkra flexibla system med prestanda kräver både djup och bredd. Våra konsulter kan systemutveckling inifrån och ut. Vi tar avstamp i ett strukturerat men lättrörligt arbetssätt, oftast i Scrum-team. Flera av våra konsulter är certifierade Scrum Masters och kan fungera som sådana i ditt utvecklingsprojekt, antingen på heltid eller i kombination med en utvecklar- eller arkitektroll.

Vi fokuserar främst på Java-plattformen, men är även starka på bl.a. Perl, Python och C/C++. Konsulterna har erfarenhet av flertalet branscher och av godtyckligt komplexa projekt och produkter. Vi använder moderna verktyg för uppgifter som kodning, enhetstest, versionshantering, kontinuerlig integration, hantering av testdata, konfigurations- och releasehantering samt driftsättning. Detta för att kunna koncentrera oss på det viktiga: Att leverera maximal nytta i varje delleverans utan att i onödan behöva ägna tid åt manuella rutinuppgifter eller felrättning. Vi strävar efter att hjälpa till med att effektivisera våra kunders arbetssätt och delar gärna med oss av våra kunskaper och vår erfarenhet. Vi kan också hjälpa till med översyn, modernisering, migrering och införande av nya verktyg och arbetssätt i organisationer som har äldre system.

På Init tror vi på livslångt lärande. Vi jobbar därför ständig med kompetensutveckling av våra konsulter med utbildning och certifiering.

SÄKERHET

Våra erfarenheter och expertkunskaper inom säkerhetsområdet hjälper våra kunder att utveckla och skydda sina verksamheter. Init har jobbat med säkerhet sedan 1994. Säkerhet har för oss alltid varit en självklarhet och något som ska genomsyra alla IT-lösningar. För Init är det viktigt att vara en oberoende aktör för att i varje situation alltid kunna föreslå det bästa för kunden. Vi jobbar gärna med öppna programvaror, bland annat för att undvika inlåsningar och vid behov kunna kodgranska.

Init jobbar brett inom säkerhet och ofta verkar vi i rådgivande roller. Andra vanliga roller vi har är design- och utvecklingsroller. Kärnområden med tyngre kunskaper innefattar: PKI, forensik, säkerhetsgranskningar, nätverkssäkerhet, systemsäkerhet och identitetshantering.

Strategiska produktpartners innefattar bland annat PrimeKey, SUSE, Red Hat med flera. Vi utför kontinuerligt omvärldsbevakning för att hålla oss uppdaterade. Vi tycker också att det är viktigt att bidra. Det sker bland annat genom att Init gör och uppmuntrar ”commits” till öppna källkodsprojekt.

Ledning och styrning

På init har vi projektledare, lösnings- och mjukvaruarkitekter samt verksamhetsutvecklare. Projektledare driver projekt inom systemutveckling och infrastruktur. Arkitekterna tar fram och underhåller teknisk design av system och infrastruktur. Verksamhetsutvecklare bygger broar mellan verksamhet och IT och har ofta uppdrag i linjearbete.

Init kan erbjuda certifierade och kunniga konsulter inom t ex Pejl© och andra projektstyrningsmetoder, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) och Scrum. Vi använder de metoder och processer som våra kunder har och hjälper även till med införande.

Vi har konsulter för ledning och styrning både i projekt och för linjearbete. Några konsulter har varit projektledare under hela sitt yrkesverksamma liv, andra har varit linjechefer och skaffat sig erfarenheter därifrån. Vilken profil behöver du?

DevOps

DevOps är en rörelse som vunnit stort genomslag den senaste tiden. Driftspersonal vill ha stabil miljö och enkel hantering och utvecklarna vill ha snabb innovation och öppna miljöer samtidigt som verksamheten vill leverera affärsnytta så fort som möjligt i kombination med få problem och incidenter.

För att tillgodose alla dessa viljor säger DevOps-filosofin att utvecklare, testare och driftspersonal måste samarbeta på ett tätare sätt än tidigare. Prioriteringen här är mycket viktig: först personerna, sedan processerna och sist verktygen. När det lyckas kan man nå en mycket hög produktionstakt samtidigt som felfrekvensen hålls i schack.

Init har alltid haft en blandning av utvecklare, testare och systemadministratörer i sin personal och flera i personalen känner sig trygga i två eller tre av rollerna. Därför känns DevOps-tänket helt naturligt för oss.

  1. Vi har koll på hur man sätter ihop sina team av personer från olika delar av verksamheten så att de redan från början kan väga ihop krav från utveckling, testning och drift.
  2. Vi vet vilka processer som behövs för att möjligöra kontinuerlig leverans utan att driftspersonalen behöver jobba övertid med felsökning.
  3. Och vi vet vilka verktyg som stödjer de olika processerna.

Detta parat med vår kompetens inom både systemutveckling och infrastruktur gör att vi kan hjälpa våra kunder att lyckas med kontinuerlig leverans genom automatisering av såväl byggen och tester som leveranser och miljökonfigurering.

PKI

I många år har PKI, Public Key Infrastructure, varit ett kärnområde i Inits fokus på säkerhet. Vårt säkerhetsteam vill nu växa för att kunna möta fler och större utmaningar samt åtaganden.

PKI används idag inom allt fler områden, och i sammanhang långt utanför traditionella IT-miljöer. T ex så växer PKI mycket snabbt inom bland annat mobilitet och IoT (Internet of things). De flesta lösningar som innefattar någon form av autentisering, signering eller kryptering bygger på en PKI. I linje med Inits starka engagemang för öppen källkod arbetar vi mycket med öppna källkodsprodukter och har även egen utveckling inom PKI. Init har ett partnerskap med Primekey Solutions, som har väletablerade och världsledande PKI-produkter, baserade på öppen källkod. Vi arbetar även med teknik från Microsoft för att kunna tillhandahålla lösningar i AD-baserade miljöer.

Därför söker vi nu ännu fler medarbetare, som tillsammans med oss vill utveckla och förstärka vår kompetens inom dessa områden.

Nedan följer exempel på några av Inits kundfall inom PKI.

Tjänster som vi primärt erbjuder inom PKI är:

Projektering
Init kan erbjuda kunder kompletta åtaganden runt PKI. Init har även lösningsarkitekter och projektledare tillgängliga för att kunna möta den nivå avseende arbetsinsats och kontroll som kunden själv vill ha.
Implementation
Tekniska implementeringar utförda av konsulter styrd av kunden eller där Init har totalansvar för den tekniska implementationen.
Utveckling
Init åtar sig att utveckla kundanpassningar av PKI-infrastrukturer. Init har i flera kundprojekt utvecklat anpassningar av och tillägg för PKI.
Drift och förvaltning
Åtaganden att sköta drift och förvaltning av kunds PKI på daglig basis.
Analyser/Utredningar
Init har stor erfarenhet av att driva olika typer utredningar avseende PKI. Det kan t.ex. vara utredning om en PKI behöver förnyas eller utredning av SHA-1 problematik, som varit mycket aktuellt under 2015 och 2016.
Rådgivning
Generellt stöd och rådgivning i PKI-frågor. Init anlitas ofta som bollplank till komplexa PKI-projekt.
Utbildning
Anpassade utbildningar inom och relaterat PKI. Ofta är det anpassade utbildningar till större leveranser, men också fristående utbildningar på förfrågan.

Dela på sociala medier

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kontakta oss

Adress

Init AB
Box 5618
114 86
Stockholm

Besöksadress

Engelbrektsgatan 7
114 32
Stockholm

Telefon

08-407 01 00

Fax

08-407 01 99

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Följ oss på